April 6, 2023
Ateme
Europe/Amsterdam timezone

5G Broadcasting

De ontwikkeling van 5G-netwerk en -radiotechniek heeft ook een belangrijke impact op broadcasting. Aan de ene kant evolueert 5G naar een steeds fijnmaziger netwerk met kleinere cellen en grote bandbreedte. Aan de andere kant kan 5G ook grotere gebieden bestrijken met grote vermogens vanaf hoge torens, de zogenaamde “high tower, high power”.

Dat geeft veel flexibiliteit, met verschillende gebruikservaringen bij de verschillende manieren om 5G in te zeten voor mediadistributie. Per land en regio zullen verschillende technische keuzes gemaakt gaan worden, maar de opties kunnen ook naast elkaar blijven bestaan.

De 5G-MAG (Media Action Group) bewijst dat dit onderwerp volop in beweging is. 5G-MAG werkt aan 5G-toepassingen voor media-distributie in een een internationale samenwerking van leveranciers, telecom operators en broadcasters. Daarnaast worden er trials gehouden om de techniek te testen, bijvoorbeeld tijdens Roland Garros vorig jaar in Parijs.

Maar wat gaat er in Nederland gebeuren met 5G Broadcasting? Dat is het onderwerp van Dutch Guild 55.

We hebben de volgende experts gevonden om dit toe te lichten:
Williams Tovar (Ditrector of 5G Media Streaming Solution; betrokken bij de trials in Parijs),
Gerjo Bruntink (namens de NPO actief in 5G-MAG),
Teun van der Veen (TNO; schreef een advies over 5G-mediadistributie voor de overheid)
en Jeroen Buijs (Head of Solutions Ericsson; levert netwerktechnologie aan Nederlandse telecombedrijven).

Vind de presentaties onder aan deze pagina inclusief de resultaten van de mentimeter poll. 

 

En vind de foto's van de bijeenkomst  hier!

Ateme heeft aangeboden onze 55e  bijeenkomst te willen hosten en sponsoren.  

Datum:  Donderdagavond 6 april 2023
Plaats:    Pand P, Leenderweg 65,  5614 HL Eindhoven

De inloop is vanaf 19.30 uur. Het programma start om 20.00 en de afsluitende borrel is vanaf 22.30 uur.


Met vriendelijke groet,
Dolf, Egon Hugo, Jan Paul, Josbert, Nico, Rens, Rob