News

Oct 5, 2022

Metadata Uitwisselingsschema

Metadata uitwisselingsschema voor XML gebruik en mogelijke implementatie in MXF.

Introductie

Rechts van deze beschrijving staat het resultaat van het door The Dutch Guild of Multi Media Engineers geïnitieerde onderzoek om te komen tot analyse en praktische invulling van een gestandaardiseerd metadata uitwisseling proces voor Nederland.

De standaard is tot stand gekomen door de ruime financiële steun van iMMovator, Sony Nederland en RTL en in het bijzonder door de inspanning van Ellen Mulder. Haar jaren lange ervaring op dit gebied en het beschikbare internationale netwerk hebben er toe geleid dat uit de ogenschijnlijk onontwarbare kluwen van informatie en bestaande standaarden er een praktische toepassing is gedestilleerd.

Leeswijzer
 

< hier zijn wat links gebroken bij de migratie, excuus, er wordt gewerkt aan een oplossing>


De map bevat een fors aantal documenten die samen het uitwisselingsschema vormen.

Als introductie en om de leesbaarheid te verhogen is bijgevoegd “begeleidend schrijven metadata” dat op een eenvoudige manier het pakket documenten verklaart.

Het is handig dit Jip & Janneke verhaal als eerste te lezen en vervolgens de documenten die het uitwisselingsschema vormen in onderstaande volgorde te raadplegen.

De groep documenten die samen het uitwisselschema vormen zijn:

 

 1. Toelichting metadata schema voor uitwisseling.doc
  Hieruit volgt de rest
 2. Classes en Elementen.xls
 3. Classes en Elementen model.xls
  in 2&3 wordt het metadata model getoond op 2 verschillende manieren
 4. Classes en Elementen invulling.xls
 5. Classes en Elementen invulling model.xls
  in 4&5 wordt een voorbeeld gegeven (in dit geval de wijze waarop RTL interne metadata heeft georganiseerd)
 6. SPOT addendum technische voorschriften XML 
 7. Commercial details.xls
  in 6&7 staan de voorschriften van elektronisch aanleveren van commercials
 8. SMPTE Registration Authority


Opm: aan de documenten zijn per document een versie nummer en een datum toegevoegd zodat duidelijke herkenning van de versies in dit “living document” inzichtelijk blijft.

Doel

Het doel op termijn is dat zoveel mogelijk metadata geautomatiseerd zijn weg vindt in het externe uitwisseling proces.

De Dutch Guild hoopt met deze standaard voor metadata uitwisseling een positieve bijdrage te kunnen leveren aan een praktische invulling van een complex proces en daarmee een ondersteuning te kunnen zijn voor een efficiënte uitwisseling binnen Nederland van het nieuwe fenomeen van File aanlevering.

Het moet net zo eenvoudig worden als het recording report en alle aanvullende geschreven informatie waaraan we vandaag de dag gewend zijn.

Veel succes met de implementatie.


The Dutch Guild of Multi Media Engineers.