News

Oct 1, 2022

Ontstaan Dutch Guild

Dutch Guild of Multimedia Engineers

 

Het ontstaan van een platform voor technici in de multimedia

Mei 2022

 

 

 


 

 

Inleiding

 

Naar aanleiding van de 50ste Dutch Guild of Multimedia Engineers is het tijd om even terug te kijken.

Bert Bloemendaal en Hugo Waterschoot hebben voor ons opgeschreven hoe er rond 1995 behoefte begon te ontstaan om op een andere technische manier te gaan werken bij het maken van televisie. Het lijkt simpel: Afspraken over hoe het materiaal aan te leveren en hoe je materiaal kan uitwisselen zonder grote irritaties voor de technici en zonder kwaliteitsverlies voor de consument aan het eind van de keten.

Het is gelukt door een platform te starten en informatie met elkaar uit te wisselen.

Bijeenkomsten met relevante technici uit verschillende bedrijven zijn een succes gebleken bij de invoering van veel nieuwe techniek. Denk daarbij aan breedbeeld, HD TV, Ultra HD TV, maar ook aan metadata en loudness van audio.

Gelukkig met behulp sponsoring van bedrijven in de sector en dan met name door het ter beschikking stellen van een zaal op een avond  en het schenken van een drankje na afloop.

De naam Rob ten Siethoff valt regelmatig, hij was degene die bij de oprichting van Dutch Guild of Multimedia Engineers, in 2006 zei: “Als we over een paar jaar nog af en toe eens met een man of 25 in een zaaltje zitten en het over techniek hebben, dan is Dutch Guild een groot succes.”

We zijn nu in 2022 aangeland, hebben er 50 bijeenkomsten op zitten met een opkomst van vrijwel altijd veel meer dan honderd mensen. Sprekers zijn altijd bereid te komen en buitenlandse sprekers komen regelmatig speciaal naar Nederland om hun verhaal te kunnen vertellen. Bedrijven helpen graag mee als sponsors en Dutch Guild is nog steeds volkomen onafhankelijk en eigenzinnig.

Een andere uitspraak van Rob en Siethoff was: “Aan de voordeur zijn we concurrenten, maar bij de achterdeur werken we samen” en dat is de afgelopen jaren in praktijk gebracht door alle deelnemers van Dutch Guild en daar kunnen we trots op zijn.

 

Techniek verandert de mensen veranderen en in deze veranderende wereld blijven we kijken of Dutch Guild een bijdrage kan leveren aan het effectief samenwerken van technici in mediaketens met als doel irritatie voorkomen op de werkvloer en voor de eindklant het beste resultaat op te leveren.

 

Namens Dutch Guild

Dolf Schinkel

Mei 2022


 

 

 

Aanleiding voor het ontstaan van Dutch Guild

Bert Bloemendaal

Mei 2022

Wanneer je op de onderstaande site kijken dan is daar de ontwikkeling van de magnetische registratie weergegeven. Daaruit valt af te leiden dat er in de loop van de tijd veel te kiezen was qua formaat. Wanneer we het analoge traject vergeten dan begint het met de keuze van de digitale recorder.

https://en.wikipedia.org/wiki/Type_A_videotape#References

Het D1 formaat (1986) was erg duur en redelijk onhandelbaar wat betreft uitwisselen tussen verschillende merken. Het voordeel was dat het een componenten formaat was.

In 1988 Kwam Sony met het D2 formaat Sony DVR-20 D2 recorder

maar dat was helaas een composiet recorder met alle problemen die PAL met zich meebracht.

Ondanks dat de directie er op aandrong om eindelijk iets digitaals te doen hebben we dat toen kunnen afhouden. Vraag maar aan Rens Dijkshoorn hoe dat toen gelopen is. Hij werkte toen nog bij Sony denk ik.

Daarna kwamen de eerste digitale recorders die op componentenbasis werkten zoals:

• De Panasonic D5 (https://en.wikipedia.org/wiki/D5_HD)

• De Ampex DCT https://en.wikipedia.org/wiki/DCT_(videocassette_format)

• De Sony Digital Betacam

Er was toen zoveel te kiezen dat met name de productiebedrijven buiten het NOB daar moeilijk zicht op konden krijgen.

Op een gegeven moment waren Ab Weber (van toen nog Ampex), Niek Rader (van Tektronix) en ik bij elkaar en hebben toen afgesproken dat we een sessie zouden organiseren waar de 3 actuele merken naast elkaar te zien waren. Dan was het ook zinvol voor de leveranciers om de machines te tonen met daarbij de personen die de vragen konden beantwoorden. Maar ze mochten absoluut geen commercieel praatje houden.

Dat was weer zo’n bijeenkomst waarbij er op grote schaal uitnodigingen zijn uitgegaan naar alle technische mensen bij de diverse bedrijven. Een vroegere soortgelijke sessie was voor de keuze tussen de 1” analoge formaten. (BVH, VPR en BCN)

Ampex en Panasonic waren non-compressed formaten en Digital Beta had een compressie van 2:1.

Dat was in die tijd eigenlijk not-done. Ik ben in die tijd naar Sony Japan geweest om uit te zoeken of die compressie bij ons gebruik een nadeel was.

Het feit dat Digital Beta bijna de standaard geworden is binnen Europa zegt genoeg.

Nadat de formaten redelijk gestabiliseerd waren was er minder behoefte aan dit soort bijeenkomsten. Ondertussen was Rob ten Siethoff mijn chef geworden.

Na een periode dat er weinig behoefte was aan dit soort bijeenkomsten is het weer opgestart, waarschijnlijk mede door toedoen van Rob ten Siethoff.

 


 

 

 

Hoe de Betacam Dutch Guild bij elkaar bracht

Hugo Waterschoot

mei 2022

Rond 1995 introduceerde Sony de Betacam SP-norm in de Nederlandse facilitaire wereld. Dit formaat werd maar mondjesmaat geaccepteerd door het  toenmalige NOB; de technici van NOB waren verstokte Bosch B formaat liefhebbers.

Betacam SP en ook Sony BVU waren formaten die zeer snel in de vooral freelance camera wereld opgang deden.

Een groep van technici begon elkaar op te zoeken om in eerste instantie elkaar te kennen en bij technische problemen te kunnen overleggen en zodoende niet altijd van leveranciers en fabrikanten te horen dat je de enige was met dat probleem. Want dat was vaak niet waar.

Het was een vrij kleine wereld waarin op technisch niveau wel het een en ander kon (ondanks dat de commerciële  ongens soms elkaar de tent uitvochten.)

Een praktisch probleem was toen de Betacam SP en BVU  in de facilitaire wereld meer ingeburgerd raakten, het programmamateriaal alleen aangeleverd mocht worden op het B 1 inch open-real formaat ( BCN)

Er ontstonden bij het overschrijven naar B formaat ten aanzien van audiolevels nogal eens problemen: VU level versus peak level.

Er is toen een initiatief genomen, mede door Rob ten Siethof en Ab Weber (toen werkzaam bij AVP en Ampex) om dit binnen broadcast Nederland tussen techneuten op te lossen.

Na de introductie van digitale Betacam door Sony in Nederland en de overstap naar het NOB van Rob als Chef techniek, heeft hij de grootschalige introductie van digital Betacam binnen de facilitaire wereld en het NOB georganiseerd. Dutch Guild is daar direct bij betrokken geweest, onder meer door het organiseren van door informatieavonden.

Overigens de naam Dutch Guild was een beetje afgekeken van het grote Amerikaanse Guild of Video Engineers. Dat was een idee van Ad Weber.


 

 

Aanvullingen van Rens

Rens Dijkshoorn

Mei 2022

Introduktie BETACAM SP was al in de tweede helft jaren 80. OnLine Media was een van de eerste bedrijven die volledig op Betacam SP in component van start ging, dit was in 1989.

 

In mijn beleving was de aanleiding voor de eerste bijeenkomst de opkomende discussie m.b.t. tot audiolevels, de nieuwe digitale recording systemen waren uitgerust met een schaal verdeling met een referenctie op -20db. In de analoge praktijk was het gebruikelijk om een referentie level te hanteren van -3db als test toon. Deze dicussie heeft uiteindelijk geresulteerd in de huidige -18 dbfs norm wat overeenkomt met deze -3db VU = -9 db PPM. 

 

Rob was samen met o.a Jan de Jager audio technicus bij NOB O&O de aanjager van deze discussie
mede door de problemen die er onstonden in het Reclame uitzendproces.
In die tijd werd dit dagelijks in een MEB de 1-inch BCN uitzendtape gemonteerd.

 

Met de introductie van BETACAM SP en component montage werd the ineens heel simpel om gamut errors te creeren die problemen geven in de toenmalige overwegend SD compositie infra structuur. Ik herinnner mij nog een bijeenkomst met een lezing van Henk Lamers om ons bij te spijkeren over de ins en outs van Gamut errors, dit was in the toenmalige cursus lokaal van het NOB.

 

Volgens mij waren er in die eerst tijd nog een aantal bijeenkomsten maar die thema’s Kan ik op dit moment niet reproduceren.

 

Ik weet nog van een bijeenkomst bij Axon in Udenhout maar wanneer dat nu wat precies is geweest en wat  het onderwerp was probeer ik nog te achterhalen

 

 

Weejtes

 

Het huidige ontwerp van het DG guild logo is gemaakt door Pascal Slingerland.

Gerrit Bulten van Burst Video was ook actief betrokken bij de eerste serie.

 

Dutch Guild of Multimedia Engineers als doorstart in 2006

Hugo Waterschoot

Mei 2022

Nadat digitale Betacam min of meer de standaard was geworden, zijn de activiteiten van de Dutch Guild wat afgenomen.

Na een paar jaar ontstond toch weer de behoefte onder techneuten om elkaar weer eens te ontmoeten. Na discussies tijdens een NAB en op de stoep voor de IBC in Amsterdam, hebben een paar van hen afgesproken weer wat te gaan organiseren. Daronder waren o.a Hank van de Loo (RTL) en technici van facilitaire bedrijven zoals de schrijver dezes (Hugo Waterschoot, Hoek & Sonepouse), Rens Dijkshoorn (United) en Ad Besuijen (me Ultimate Video, later Kaktus) met ondersteuning van Nic Rader (Tektronix).

De oude organisatie werd direct gevraagd om weer mee te doen. De tijd was technisch wat veranderd dus we vonden dat we behalve vertegenwoordigers van Broadcast industrie ook de kabelindustrie (Nico/Ziggo), en telecomindustrie (Dolf/KPN) er bij moesten vragen. En zo is het kernteam geboren, later nog aangevuld met Rob Koenen (toen TNO) en Jan-Paul Dekker (toen RTL) en als laatste Josbert van Rooijen (destijds SBS – hij had namens SBS ook al evenementen gesponsord).

Omdat het allemaal multimedia ging worden hebben we toen ook Multimedia aan “Dutch Guild” vastgeplakt.

Een belangrijke aanleiding om weer actief te worden was ook de aanstaande introductie van de breedbeeld TV en alle technische en operationele uitdagingen voor de facilitaire wereld die dat met zich mee ging brengen.

Door de DG-geschiedenis heen hebben we altijd geprobeerd om een aantal uitgangspunten in acht te nemen:

  • Iedereen moet lid kunnen worden (je moet als het even kan wel technisch werkzaam zijn in de media-industrie)
  • De activiteiten zijn ’s avonds, dus je hoeft niet aan je baas te vragen of je er heen mag
  • Geen organisatie, geen lidmaatschap, geen contributies (zo hoeven we ook geen financiële boekhouding te doen)
  • We bieden een vertrouwde omgeving waarover in principe niet gepubliceerd wordt (we vragen wel of sprekers hun presentaties willen delen, maar het hoeft niet)
  • Het gaat over technische onderwerpen
  • We proberen mede vorm te geven aan Nederlandse uitwisselingsstandaarden
  • We proberen onderwerpen niet van uit één kant of leverancier te belichten (we zijn geen reclamezuil).
  • We proberen nieuwe technieken over het voetlicht te brengen.
  • We proberen onderling contact tussen technici te bevorderen: een fysieke bijeenkomst met na afloop een borrel)


 

 

Afbeelding met tekst, persoon, person

Automatisch gegenereerde beschrijvingIn Memoriam Rob ten Siethoff

Bron: website Dutch Guild

 

Rob ten Siethoff heeft zijn eerste ervaringen opgedaan bij Europe Video, dat toen was gevestigd aan de Prinsengracht in Amsterdam. Hier heeft hij zich verdienstelijk beziggehouden met de technische aspecten van het overschrijven van film naar video.

Na vanaf 1983 enkele jaren bij Sony als Sales Engineer te hebben gewerkt, was Rob mede-oprichter van Amsterdam Video Postproductions, met het doel hoogwaardige faciliteiten voor de reclame-industrie in Nederland te bieden.

Dit laatste heeft ertoe bijgedragen dat Rob is uitgegroeid tot dé technische “kwaliteitsgoeroe” van Nederland en dat hij door eenieder in het vak geroemd werd om zijn technische visie en de mogelijkheden die hij aanwendde om deze in praktijk te brengen.

Deze activiteiten resulteerden in een overstap naar het toenmalig NOB, waar Rob de grondlegger was van het digitaliseringsproces. Door zijn toedoen bereikten de beeld- en geluidskwaliteit hoge standaarden en onder zijn leiding werd een grootschalige vervanging van het BCN-formaat naar Digital Betacam een groot succes. In die tijd zijn er Nederlandse standaarden bepaald die het tot op heden nog steeds mogelijk maken om content-uitwisseling tussen de Nederlandse spelers in het Broadcastveld te realiseren.

Naar aanleiding van deze digitalisering werd mede door Rob de Dutch Guild opgericht, met als doel om zowel technische kennis te verbreden als standaarden vast te stellen in Broadcast-Nederland. Jaren later, toen de Dutch Guild evolueerde tot de Dutch Guild of Multimedia Engineers, was Rob weer van de partij als vertegenwoordiger vanuit de publieke omroep.

Ook hierin was hij weer de aanjager van standaardisatie, zoals de NL Metadata standaard, en hij was ook technisch voorvechter van breedbeeld in Nederland.

Na het beëindigen van zijn activiteiten binnen de publieke omroep is Rob zich altijd met hart en ziel blijven inzetten als een van de Kernteamleden van de Dutch Guild of Multimedia Engineers. Ondanks dat hij om gezondheidsredenen enige tijd geleden het vaste Kernteam moest verlaten, bleef hij zich aan de zijlijn volledig op de hoogte houden van het reilen en zeilen van de Dutch Guild of Multimedia Engineers en gaf hij commentaar op de organisatie van de evenementen, daar waar nodig.